Knjiga gostov

 

Knjiga gostov omogoča obiskovalcem spletnega portala, da  posredujejo informacije o tem, zakaj so naše spletni portal obiskali, kaj so iskali in, ali so informacije tudi našli, kaj bi spremenili, kaj jim ni všeč in tako dalje. Skratka, gre za običajno knjigo gostov, kot jo poznamo v papirni obliki. Za zagotavljanje večje varnosti in preprečevanju neželjenih vnosov pa lahko vključimo tudi preverjanje vnosov, kar znatno zmanjša manipulacije.